Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Danh sách văn bản cấp trường

Quyết định về việc ban hành "Quy định quản lý và tổ chức thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm"
Ban hành nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Đồng Tháp
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Sáng kiến cấp Cơ sở trong Trường Đại học Đồng Tháp
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Trường Đại học Đồng Tháp
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Đồng Tháp
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học
Về việc ban hành nội quy cơ quan
Về việc ban hành quy định bảo quản và khai thác phòng thực hành máy vi tính
Qui định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Qui định số 490 đối với sinh viên ngoại trú

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn