Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Lãnh đạo Trường


Nhà giáo Ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ
Bí thư Đảng uỷ
Hiệu Trưởng
   
 
Tiến sĩ Phạm Minh Giản
Phó Bí thư Đảng uỷ
Phó Hiệu Trưởng
   
 
Tiến sĩ Lương Thanh Tân
Phó Hiệu Trưởng
   
 
Thạc sĩ Võ Thanh Tùng
Phó Hiệu Trưởng

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn