Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học Sp GDTC

1.       Kiến thức:

-    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tâm lý học Thể dục Thể thao; Lý luận và phương phương pháp Thể dục Thể thao, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, huấn luyện và tổ chức thi đấu Thể dục Thể thao.

-    Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC), có khả năng giao tiếp trong công việc học tập và nghiên cứu.

-    Có trình độ Tin học tương đương trình độ B, biết ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy, biên soạn giáo án giảng dạy, huấn luyện.

-    Nắm vững các nguyên tắc phương pháp dạy học bộ môn GDTC, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường phổ thông.

-    Có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo và huấn luyện vận động viên.

2.       Kỹ năng:

-    Có khả năng diễn giải, làm mẫu và thị phạm các động tác kỹ thuật trong giảng dạy và giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.

-    Vận dụng tốt các phương pháp huấn luyện trong huấn luyện và đào tạo vận động viên thi đấu thể thao.

-    Thực hiện tốt công tác trọng tài, tổ chức điều hành các giải thi đấu thể thao.

-    Thực hiện các hoạt động Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao.

3.       Thái độ:

-    Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp.

-    Luôn vươn lên trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản thân.

-    Không ngừng phấn đấu và rèn luyện khả năng chuyên môn và những phẩm chất của người giáo viên.

4.       Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

-    Là một giáo viên năng nổ trong giảng dạy và nghiên cứu giáo dục ở cơ sở.

-    Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, luôn phấn đấu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

-    Huấn luyện viên – tại các trung tâm, cơ sở đào tạo vận động viên thể thao.

-    Cán bộ làm công tác chuyên môn, cán bộ quản lý tại các trung tâm, cơ sở thể thao.

-    Có khả năng đứng lớp, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động phong trào Thể dục Thể thao quần chúng.

5.       Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

-    Có thể tiếp học học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc Cao học, Nghiên cứu sinh các chuyên ngành Giáo dục học Thể dục Thể thao, Huấn luyện Thể dục Thể thao, Quản lý Thể dục Thể thao, …

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn