Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học SP GDMN

1. Kiến thức

-    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non; kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non (bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…);

-    Nắm vững những kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non (đặc điểm tâm lý, sinh lý; giáo dục trẻ tàn tật, khuyết tật; mục tiêu, nội dung chương trình; đánh giá sự phát triển của trẻ);

-    Nắm vững kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ (về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ; vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ;về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;các bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu);

-    Nắm vững kiến thức đại cương và cơ sở của chuyên ngành ( về phát triển thể chất; về hoạt động vui chơi; về tạo hình, âm nhạc và văn học; về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ);

-    Nắm vững kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ (phát triển thể chất, phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ, tổ chức hoạt động chơi cho trẻ, phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ);

-    Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

-    Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm trong giảng dạy ở mầm non  như Powerpoint, Violet, Kismart.

2. Kỹ năng

-    Có kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học, theo tháng, tuần, một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ;

-    Có kỹ năng lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ;

-    Có kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

3. Thái độ

-    Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn, thực hiện trách nhiệm của công dân, yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;

-    Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước;

-    Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động;

-    Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng;

-    Trung thực trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-    Giảng dạy tại các trường mầm non hoặc làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

-    Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học tập Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục học, Quản lý giáo dục.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn