Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học SP GDTH

1. Kiến thức

-      Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học (bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…); hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động văn hoá, lễ hội truyền thống của các địa phương;

-      Nắm vững kiến thức cơ bản về giáo dục tiểu học (mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa các môn học; có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu);

-      Nắm vững kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học, giáo dục học sinh cá biệt, giáo dục hoà nhập và vận dụng vào hoạt động giáo dục, giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;

-      Nắm vững kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh;

-      Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

-      Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm trong giảng dạy ở tiểu học  như Powerpoint, Violet.

2. Kỹ năng

-      Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học (cả năm, tháng, từng tuần, bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với thực tiễn địa phương); biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới;

-      Có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh (lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học, làm chủ lớp học, xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự học; sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hợp lý; lời nói rõ ràng, rành mạch; viết chữ đúng mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp);

-      Có kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

-      Có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục;

-      Có kỹ năng xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

3. Thái độ

-      Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

-      Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước;

-      Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động;

-      Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng, phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;

-      Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-      Giảng dạy tại các trường tiểu học hoặc làm cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

-      Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học Cao học hoặc nghiên cứu sinh Giáo dục tiểu học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn