Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học Thiết kế Đồ họa

1.        Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; nắm vững một số phần mềm đồ họa để phục vụ sáng tác, thiết kế như: Photoshop, CorelDraw, 3Dmax…

- Có trình độ cơ bản vững vàng, có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có năng lực trong sáng tác thiết kế đồ họa ứng dụng;

- Nắm vững quy trình thiết kế đồ họa truyền thống, hiện đại;

- Chương trình khung giáo dục ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm đồ họa đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ thuật ứng dụng khác của xã hội;

- Có khả năng tự đào tạo; học lên ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về yêu cầu thiết kế đồ họa của xã hội.

2.        Kỹ năng

- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học như: Word, Excel, Photoshop, CorelDraw, 3Dmax…vào quá trình công tác và thiết kế đồ họa;

- Thực hiện tốt quy trình thiết kế đồ họa truyền thống và hiện đại;

- Đáp ứng được nhu cầu về thiết kế mỹ thuật của xã hội;

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có thể sáng tác, thiết kế đồ họa công thương nghiệp, đồ họa văn hoá có kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ thuật ứng dụng.

3.        Thái độ

- Hình thành tình cảm thẩm mỹ đúng đắn; trau dồi phẩm chất, đạo đức nghệ nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Vận dụng có hiệu quả các giá trị thiết kế đồ họa vào thực tiển cuộc sống;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiển thiết kế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, nghiên cứu, sáng tác để hoàn thiện bản thân.

4.        Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận công việc ở các Sở Văn hóa, Phòng Văn hóa, các công ty thiết kế mỹ thuật trong và ngoài nước…đáp ứng tốt yêu cầu thiết kế cho các trung tâm văn hóa, dịch vụ du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nhà nước;

- Tham gia hoạt động phong trào mỹ thuật của địa phương, trung ương.

5.        Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng;

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành nghệ thuật tương ứng.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn