Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học SP Ngu Van

1.       Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ văn. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc các chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học so sánh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn học xã hội, Hán Nôm, Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Phương pháp dạy học Ngữ văn, Văn hóa học…

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy  trong môn Ngữ văn như Powerpoint; Violet …;

- Có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất quá trình dạy học, giáo dục, tâm lí của khoa học Giáo dục để có thể vận dụng tốt vào hoạt động dạy học và giáo dục ở nhà trường phổ thông;

- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;

- Hiểu biết về phương pháp dạy-tự học từ nguyên tắc đến kỹ thuật thực hiện;

- Hiểu và nắm rõ các bước triển khai nghiên cứu một vấn đề chuyên môn hay giáo dục;

- Hiểu và nắm rõ các chuẩn mực, nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của việc thiết kế một/toàn bộ  chương trình môn học/khóa học.

2.       Kỹ năng

- Có kỹ năng Sư phạm vận dụng tốt các phương pháp dạy học chung và chuyên ngành Ngữ văn;

- Thực hiện được các yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT theo hướng tích cực hóa người học.

- Có kỹ năng tự  nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có năng lực chẩn đoán được đối tượng để có thể giải quyết được các tình huống  chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm một cách hợp lý;

- Có khả năng thực hiện độc lập những hoạt động giảng dạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

- Tự thiết kế và triển khai, đánh giá được từng chương trình, nội dung hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ.

- Khai thác/ chế tạo một số phương tiện dạy học nhằm hỗ trợ có hiệu quả hoạt động dạy học;

- Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục;

- Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm.

3.       Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên thấm nhuần thế giới quan Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4.       Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Có thể dạy Ngữ văn ở các trường THPT, THCS hoặc khá, giỏi có thể giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, có thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, quản lí các hoạt động văn hóa…Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục hoặc các văn phòng cơ quan nhà nước hay các công ti, xí nghiệp;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5.       Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Ngôn ngữ học; Văn học, Văn hóa học , Quản lí văn hóa; Giáo dục học; Quản lý giáo dục.

 


 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn