Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học TVTT

1.       Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về các ngành của Thư viện – Thông tin. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành Thư viện –Thông tin.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm tin học tư liệu, tự động hóa, quản lí các loại hình thư viện trường học (thiếu nhi, đại học…), thư viện điện tử;

- Có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất của chuyên ngành cũng như về giáo dục, tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệp vụ trong từng loại hình thư viện, tổ chức xây dựng, bảo quản, biên mục, phân loại, mô tả, trình bày, tóm tắt, tra cứu thông tin, phát triển tài liệu và dịch vụ, quản lí marketing thông tin thư viện, công tác địa chí, công tác người đọc…

- Hiểu biết về trụ sở, trang thiết bị, công tác tổ chức, quản lý các loại thông tin và pháp chế trong Thư viện – Thông tin.

- Hiểu biết về phương pháp tự học, nghiên cứu trong ngành thư viện  từ nguyên tắc đến kỹ thuật;

- Hiểu và nắm rõ các bước thực hiện một vấn đề thuộc về chuyên ngành thư viện  ;

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của việc thiết kế một thư viện và toàn bộ các hoạt động trong thư viện.

2.       Kỹ năng

- Có kỹ năng về hoạt động nghiệp vụ Thư viện – Thông tin

- Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về Thư viện – Thông tin vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động trong xã hội;

- Có kĩ năng giao tiếp với từng loại đối tượng người đọc;

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Thư viện – Thông tin cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có năng lực chẩn đoán được đối tượng để có thể giải quyết được các tình huống đặt ra trong nghiệp thư viện một cách hợp lý;

- Có khả năng thực hiện độc lập xây dựng từng loại hình thư viện với những nội dung và nghiệp vụ thư viện cần thiết thích hợp với các điều kiện khác nhau và trong những  môi trường khác nhau;

- Phân tích và tự thiết kế, triển khai được hệ thống thông tin thư viện trong hoạt động dịch vụ, khai thác các loại thông tin về khoa học công nghệ, đo lường tiêu chuẩn, sang chế và sở hữu công nghiệp, phục vụ người đọc và các nhà lãnh đạo, quản lí mạng thông tin thư viện;

- Khai thác một số thiết bị kĩ thuật tin học nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ trong thư viện. 

3.       Thái độ

Có phẩm chất của người làm công tác Thư viện – Thông tin, yêu người, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực, có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và phẩm chất cần thiết của người làm thư viện .

4.       Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đáp ứng công việc ở tất cả các loại hình thư viện: Thư viện Quốc gia;Thư viện Đại học; Thư viện chuyên ngành; Thư viện công cộng; Thư viện trường học; Làm cán bộ, chuyên viên ở các trung tâm thông tin Văn hóa, bảo tàng, ở văn phòng của các cơ quan, công ti, doanh nghiệp, v.v.

- Có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Thư viện – Thông tin;

5.       Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học, học lên nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Thư viện – Thông tin, Quản trị, Du lịch, Kinh tế.


 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn