Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan Dau Ra DHSP Su

  1. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn Lịch sử hiện hành như:MS. Powerpoint, SPSS;

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

- Có kiến thức cơ bản về khảo cổ học, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử sử học và các vấn đề về phương pháp luận sử học mácxít – lêninnít trong dạy học và nghiên cứu khoa học Lịch sử;

- Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới và Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử, các Hình thức dạy học và Bài học lịch sử ở trường trung học phổ thông.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thức chuyên môn, kiến thức chung vào thiết kế giáo án, thực hiện bài giảng có hiệu quả;

- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh, giải quyết tốt các tình huống sự phạm trong quá trình dạy học;

- Triển khai tốt các phương pháp dạy học theo hướng hướng đổi mới “lấy học sinh làm trung tâm”, phát huy tính  tích cực của người học;

- Biết sáng kiến, thiết kế, chế tạo được một số đồ dùng, phương tiện dạy học (đơn giản) nhằm phục vụ cho quá trình dạy học;

- Kết hợp tốt hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong công việc.

3. Thái độ

- Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy Sử;

- Có ý thức vươn lên trong công việc, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

- Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm;

- Không ngừng rèn luyện, trau dồi năng lực chuyên môn, nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên Lịch sử.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn Lịch sử tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, các cơ sở đào tạo ngành nghề Văn hóa, Lịch sử, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, văn hóa các trường THCN, Đại học;

- Cán bộ quản lí ở các bảo tàng Lịch sử, cán bộ chuyên viên các Phòng - Sở giáo dục, văn hóa xã hội ở các huyện, tỉnh;

- Cán bộ làm việc tại các khu di tích văn hóa Lịch sử, cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm - Viện nghiên cứu Lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Phương pháp dạy học Lịch sử;

- Có khả năng học liên thông bằng hai trình độ đại học cac chuyên ngành gần, phù hợp như: ngành Việt Nam học.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn