Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan dau ra DHSP Dialy

  1. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Kiến thức cơ bản về địa lí, từ địa lí tự nhiên đến địa lí kinh tế xã hội; từ những vấn đề đại cương đến khu vực và địa lí quốc gia.

- Có sức khỏe, đáp ứng được nhu cầu mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong quá trình công tác, học tập và nghiên cứu Địa lí.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng một số phần mềm chuyên ngành như Mapinfo, Google earth, Photoshop, Encarta…

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào quá trình công tác sau này như: quá trình tiếp thu tri thức Địa lí của học sinh, quá trình dạy học trong giai đoạn mới, sự tác động giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học theo quan điểm tăng cường khả năng khai thác tri thức của học sinh…

- Có những kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục của nước ta, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, đại học, cao học, …

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học

2. Kỹ năng:         

- Sử dụng và tạo phương tiện, thiết bị trong quá trình dạy học địa lí như: bản đồ giáo khoa, mô hình địa lí địa phương, mẫu vật, bộ sưu tập…

- Sử dụng những phương tiện và thiết bị trong nghiên cứu địa lí như: máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đo gió, đo lưu lượng dòng chảy,…

- Khai thác thông tin từ mạng Internet và một số phần mềm dùng trong giảng dạy như: Violet, Powerpoint, Ulead Video Studo, Du lịch Việt Nam, Địa lí tỉnh, thành phố…

- Xử lí thông tin, bảng biểu, biểu đồ, lược đồ…

3. Thái độ

- Hình thành tình yêu quê hương, yêu đất nước.

- Yêu nghề. Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên

- Xây dựng, phát triển và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã chọn.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy chuyên môn Địa lí tại các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS… thuộc các hệ Công lập, Dân lập.

- Làm việc tại cơ quan nhà nước về các lĩnh vực như dân số, môi trường, đất đai,…

- Làm việc tại các công ty như du lịch,

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc Nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Địa lí (Địa lí tự nhiên, Địa lí kinh tế, Địa lí du lịch, Phương pháp giảng dạy), Môi trường (học một số môn chuyển đổi), GIS (học một số môn chuyển đổi), Quản lí, …

 

    

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn