Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan dau ra DHSP Sinh

 1. Kiến thức

- Có những kiến thức về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B, có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, biết sử dụng và khai thác các thông tin trên internet.

- Có trình độ tiếng anh tương đương 350 điểm TOEIC, có khả năng dịch và tham khảo các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành sinh học:

    + Giải thích được nguồn gốc của sự sống, sự tiến hóa của các giới sinh vật qua các thời kỳ khác nhau.

    + Nắm được các quá trình xảy ra trong cơ thể sinh vật như: Sư tổng hợp và trao đổi chất trong cơ thể sinh vật, sự di truyền và bảo tồn các tính trạng qua các thế hệ.

    + Có kiến thức về cấu tạo, chức năng của tế bào, cấu tạo chức năng của các cơ quan khác nhau trong cơ thể sinh vật, mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể sinh vật.

- Có các kiến thức về dạy học, về chủ nhiệm lớp.

- Có khả năng phân tích và xây dựng chương trình của môn sinh học.

- Có các kiến thức về tâm lý của lứa tuổi học sinh THPT.

2. Kỹ năng

- Có kỹ năng làm việc với đám đông, vừa có khả năng làm việc độc lập vừa có khả năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng vẽ hình, mô tả các quá trình trong cơ thể sinh vật qua mô hình, qua hình vẽ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ trong việc vận dụng kiến thức vào tìm hiểu,  nghiên cứu thực tiễn thiên nhiên.

- Có khả năng làm các mô hình, các dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho công việc dạy học môn sinh học.

- Biết cách phân tích đánh giá đặc điểm tâm lý của học sinh THPT để giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.

3. Thái độ

- Có ý thức và trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, phục vụ tận tụy với nghề dạy học.

- Có niềm tin đúng đắn trước các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống.

- Có ý thức vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, biết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, và mọi người xung quanh.

4. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn sinh học tại các trường THPT.

- Giảng dạy môn KTNN trong các trường THPT.

- Có thể làm chuyên viên ở các phòng giáo dục, sở giáo dục.

- Có thể làm cán bộ thí nghiệm ở các trường THPT.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Tiếp tục học tập ở trình độ cao học và NCS chuyên ngành sinh học, lý luận và phương pháp dạy học môn sinh học, giáo dục học, quản lý giáo dục.

 

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn