Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan dau ra KTCN

 

1.       Kiến thức

-    hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-    kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-    trình độ tin học tương đương trình độ B; biết sử dụng tốt các phần mềm về CAD/CAM-CNC, kỹ thuật lập trình PLC, vi điều khiển…

-    Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;

-    Có các kiến thức tổng quát về các quá trình công nghiệp và sản phẩm công nghiệp như: các  thiết bị gia công cơ khí, nguyên lý cấu tạo ôtô và động cơ đốt trong, các phần tử điều khiển và các thiết bị công suất.

-    kiến thức về công nghệ gia công cơ khí như gia công cắt gọt, gia công không phoi, các kiếtn thức cơ bản về nguyên lý kết cấu của động cơ đốt trong, mạng điện và cung cấp điện, các kiến thức cơ bản về điện tử để làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành hẹp của các lĩnh vực Công nghệ Chế tạo máy, Cơ khí động lực, Điện và Điện tử.

2.       Kỹ năng

-    kỹ năng thực hành cơ bản để sử dụng, vận hành, khai thác, bảo trì thiết bị công nghiệp của các ngành Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí động lực, Điện và điện tử;

-    khả năng tham gia thiết kế qui trình công nghệ và các dự án về phát triển sản xuất, có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành quá trình sản xuất.

-    Trình bày, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất;

-    Tiếp cận, khai thác và ứng dụng thực tiễn các công nghệ mới.

3.       Thái độ

-    Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.

-    Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí động lực, Điện và Điện tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4.       Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-    Các công ty, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, các trường, trung tâm dạy nghề, các trường THPT hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ khí động lực, Điện tử … với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

5.       Khả năng học tập và nâng cao trình độ

-    Có năng lực làm việc độc lập, tự nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp ở các chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ khí động lực, Điện tử;

-    Ở các bậc học cao hơn như  Cao học, Tiến sĩ.

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn