Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra ngành ĐH Việt Nam học

1.     Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về. Văn hóa Du lịch. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định về Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử , Địa lí, Dân tộc học, Tôn giáo, tín ngưỡng, Nghệ thuật, Toán học, Quản trị, Kinh tế…

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm trong nghiệp vụ văn hóa du lịch như Powerpoint; Violet …;

- Có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất của chuyên ngành cũng như về giáo dục, tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệp vụ khách sạn, marketing, kinh doanh khách sạn, kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch…

- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và pháp chế trong Văn hóa Du lịch;

- Hiểu biết về phương pháp tự học, nghiên cứu trong ngành học từ nguyên tắc đến kỹ thuật thực hiện;

- Hiểu và nắm rõ các bước thực hiện một vấn đề thuộc về chuyên ngành ;

- Nắm rõ những vấn đề cơ bản của việc thiết kế một/toàn bộ  tour du lịch.

2.     Kỹ năng

- Có kỹ năng về hoạt động nghiệp vụ văn hóa du lịch

- Có kĩ năng vận dụng những hiểu biết về văn hóa học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động trong xã hội;

- Có kĩ năng giao tiếp với từng đối tượng khách hàng;

- Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của văn hóa du lịch cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Có năng lực chẩn đoán được đối tượng để có thể giải quyết được các tình huống đặc trưng trong nghiệp du lịch một cách hợp lý;

- Có khả năng thực hiện độc lập những nội dung và nghiệp vụ du lịch thích hợp với các môi trường;

- Tự thiết kế và triển khai, quản trị được chương trình, nội dung trong hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, các địa điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí;

- Khai thác một số phương tiện kĩ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ văn hóa du lịch. 

3.     Thái độ

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên thấm nhuần thế giới quan Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân; Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4.     Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học; hoặc trở thành hướng dẫn viên cho ngành Du lịch; hoặc để làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam.

5.     Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Văn hóa; Du lịch, Quản lí văn hóa; Lịch sử, Văn học, Địa lí, Dân tộc học, Kinh tế, Quản trị.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn