Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan dau ra DHSP Vat Ly

 

1. Kiến thức

-    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-    Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

-    Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn Vật lý hiện hành như: Power Point, La Tex, Maple, …..;

-    Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

-    Công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;

-    Hiểu biết về phương pháp dạy học bộ môn Vật lý cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phương pháp;

-    Các bước triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

-    Các chuẩn mực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

-    Những vấn đề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

2. Kỹ năng

-    Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lý;

-    Thực hiện hoạt động giảng dạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

-    Triển khai được các phương pháp dạy học theo theo hướng tích cực hóa người học;

-    Khai thác/chế tạo một số  phương tiện đơn giản nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học;

-    Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục;

-    Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sư phạm.

3. Thái độ

-    Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp;

-    Có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-    Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-    Giảng dạy môn Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở;

-    Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

-    Cán bộ thống kê ….;

-    Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học tập Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Các chuyên ngành về Vật lý; Phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý; Giáo dục học; Quản lý giáo dục.

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn