Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuan Dau ra QTKD

 

1. Kiến thức

-  Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-  Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

-  Xác định được các hình thức tổ chức doanh nghiệp, lựa chọn một hình thức tổ chức doanh nghiệp để kinh doanh và quản lý quá trình kinh doanh.

-  Có kiến thức về vấn đề liên quan đến mua bán ngoại tệ và các thủ tục liên quan đến thanh toán quốc tế.

-  Vận dụng kiến thức Marketing trong việc kinh doanh.

-  Xác định và giải thích những vấn đề liên quan đến tiền tệ, lạm phát, tín dụng, lãi suất và một số quan hệ thanh toán quốc tế thông dụng hiện nay.

-  Giải quyết vấn đề phát sinh và có kiến thức liên quan đến quản lý như là: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

-  Có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng (tiếng Anh) trong môi trường làm việc quốc tế.

-  Có năng lực chuyên môn về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

2. Kỹ năng

-  Có thể cho ra dự báo quá trình kinh doanh trong tương lai.

-  Thể hiện khả năng lãnh đạo được 1 đội nhóm trong công việc, động viên nhân viên, thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả, tổ chức sự kiện hiệu quả.

-  Thể hiện khả năng quản trị nhân lực như là: Hoạch định được nhu cầu nguồn nhân lực, phân tích công việc, phỏng vấn tuyển dụng nhân viên, đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động.

-  Có khả năng am hiểu đối tác để thực hiện tốt một cuộc đàm phán thành công, quản lý có hiệu quả quá trình đàm phán.

-  Lập được các kế hoạch một cách hoàn thiện cho công việc tiếp thị, sản phẩm, giá cả, phân phối và kiểm tra – đánh giá một cách hiệu quả hoạt động tiếp thị

-  Quản trị được các công tác liên quan đến công việc văn phòng như là: bố trí phòng làm việc, tổ chức một buổi họp, hội thảo, hội nghị đạt hiệu quả…

-  Có khả năng hoạch định tương lai cho một tố chức cụ thể.

-  Quản trị quá trình sản xuất và ứng dụng các hệ thống chất lương, quản trị chất lượng có hiệu quả.

-  Có khả năng thực hiện quá trình kinh doanh qua mạng.

-  Tự tin hơn trong phỏng vấn, xin việc.

-  Sinh viên biết phương pháp để làm một đề tài nghiên cứu khoa học

-  Nghiên cứu một vấn đề kinh doanh phát sinh và đưa ra các giải phảp hoặc giải quyết các vấn đề kinh doanh một cách khoa học.

-  Thể hiện nếp sống văn hóa trong công sở và đạo đức trong nghề nghiệp, sống có nghĩa có tình.

-  Ứng dụng tốt lý thuyết kinh doanh vào công việc quản lý thực tế…

-  Quản lý tốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Thái độ

-  Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và nghề nghiệp đúng đắn có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

-  Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

4. Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tín dụng, các cơ quan tài chính và các đơn vị Hành chính sự nghiệp Nhà nước hoặc tự tạo lập doanh nghiệp mới.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành quản trị kinh doanh: nhân sự, marketing và các ngành khác như:  kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng, kinh tế nông nghiệp và ngoại thương.

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn