Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Danh sách Cựu sinh viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng cấp quốc gia

STT Họ và tên Đơn vị công tác Huyện, Thị Môn thi Ghi chú
1 Trịnh Thu Dung Trưng Vương TX Sa Đéc Tiểu học  
2 Đỗ Thị Minh Hương Kim Đồng TX Sa Đéc Tiểu học  
3 Nguyễn Hoàng Nga Trưng Vương TX Sa Đéc Tiểu học  
4 Phan Thị Huỳnh Mai Phong Mỹ 1 Cao Lãnh Tiểu học  
5 Nguyễn Thị Tiên Thị trấn Lai Vung Lai Vung Tiểu học  
6 Phùng Thời Trấn Phong Hòa 2 Lai Vung Tiểu học  
7 Lê Thị Kim Ngọc Trưng Vương TX Sa Đéc Tiểu học  
8 Phạm Thị Xuân Lan Mỹ Xương Cao Lãnh Tiểu học  
9 Nguyễn Thị Thu Nên Thực hành Sư phạm TP Cao Lãnh Tiểu học  
10 Mai Thanh Tiếng An Long B Tam Nông Tiểu học  
11 Trần Thị Lệ Hằng Thị trấn Lấp Vò Lấp Vò Tiểu học  
12 Trần Thị Thu Vân Thị trấn Thanh Bình Thanh Bình Tiểu học  
13 Nguyễn Ngọc Ánh Trần Phú Tân Hồng Tiểu học  
14 Lê Thị Anh Lê Quý Đôn TP Cao Lãnh Tiểu học  
15 Võ Ngọc Anh Thị trấn Lai Vung Lai Vung Tiểu học  
16 Trần Thi Phi Trần THị Bích Dung Tháp Mười Tiểu học  
17 Nguyễn Ngọc Trâm Thuy Tân Quới 1 Thanh Bình Tiểu học  
18 Đặng Thị Linh Tuyền Kim Đồng TX Sa Đéc Tiểu học  

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn