Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Cán bộ - giảng viên

              Đề tài KHCN              Bài giảng            Bài giảng điện tử    

Danh sách giảng viên đạt giải thưởng 
Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam từ
năm 2012 đến nay
.


Đề tài KHCN năm 2016

Đề tài KHCN năm 2015


Đề tài KHCN năm 2014


Đề tài KHCN năm 2013


Đề tài KHCN năm 2012

Đề tài KHCN năm 2011

Đề tài KHCN năm 2010 

Đề tài KHCN năm 2009 

Đề tài KHCN năm 2008 

Đề tài KHCN năm 2007

Đề tài KHCN năm 2006

Đề tài KHCN năm 2005

Đề tài KHCN năm 2004

Bài giảng năm 2009
                                            
Bài giảng năm 2008

Bài giảng năm 2007

Bài giảng năm 2006

Bài giảng năm 2004
Bài giảng điện tử năm 2009

Bài giảng điện tử năm 2008   

Bài giảng điện tử năm 2007 
  
       
                             


                           

                                
 
                                   
 
                 
 
           
 
           
 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn