Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Quy chế đào đạo trình độ Đại học Cao Đẳng

 
STT Tên Loại hình đào tạo Xem Quy chế, Quy định
1 Quy chế đạo tạo theo hình thức chính quy Xem
2 Quy chế đạo tạo theo hình thức vừa làm vừa học Xem
3 Quy định về đào tạo liên thông Xem
4 Quy định về đào tạo bằng Đại học thứ hai Xem

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn