Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra ngành Đại học Sư phạm Toán

1. Kiến thức

-      Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-      Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

-      Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn toán hiện hành như Maple, Sketchpad…..;

-      Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý; những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

-      Có những hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường THPT;

-      Nắm vững lý luận về phương pháp dạy học bộ môn toán cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phương pháp cụ thể trong dạy học Toán THPT;

-      Nắm được các kiến thức cơ bản về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng, Toán hiện đại có hệ thống sát với chương trình phổ thông, đặc biệt là cấp Trung học phổ thông.

-      Nắm vững các phương pháp Toán học như phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp tương tự, phương pháp mô hình hóa, các phương pháp suy luận quy nạp, suy diễn.v.v...

-      Có những hiểu biết về các bước triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục;

-      Những hiểu biết về các chuẩn mực và nguyên tắc để khai thác và chế tạo phương tiện dạy học;

-      Những hiểu biết về những vấn đề cơ bản của việc xây dựng chương trình môn học/khóa học.

2. Kỹ năng

-      Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lý;

-      Thực hiện hoạt động giảng dạy Toán học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

-      Triển khai được các phương pháp dạy học Toán theo hướng tích cực hóa hoạt động người học;

-      Có kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học môn Toán một cách linh hoạt trong dạy học Toán Trung học phổ thông. Có kĩ năng tư duy Toán học, kĩ năng giải toán và kĩ năng rèn luyện học sinh giải toán

-      Sử dụng CNTT, các phần mềm dạy học Toán hỗ trợ dạy học Toán THPT

-      Khai thác,chế tạo một số phương tiện dạy học (đơn giản) nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học Toán THPT;

-      Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục;.

-      Có năng lực tự học tự nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, không ngừng tự phát triển trong sự phát triển chung của cộng đồng, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, có khả năng phát huy tác dụng như một giáo viên cốt cán của địa phương, giúp đỡ đồng nghiệp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục.

3. Thái độ

-      Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên;

-      Có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

-      Có ý thức trách nhiệm xã hội, hăng hái tham gia vào sự phát triển cộng đồng, tuân thủ luật pháp và các quy định của các cấp quản lý giáo dục.

-      Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-      Giảng dạy môn toán tại các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở;

-      Cán bộ chuyên môn của  các phòng Giáo dục, sở Giáo dục& Đào tạo;

-      Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

-      Cán bộ thống kê ….;

-      Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học tập Cao học hoặc nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Các chuyên ngành về toán học; Phương pháp giảng dạy bộ môn toán; Giáo dục học; Quản lý giáo dục.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn