Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào cao học khóa 25 (2016 - 2018) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp

   
Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn