Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp sáng ngày 24 tháng 12 năm 2016

Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp sáng ngày 24 tháng 12 năm 2016

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn