Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Thông báo Danh sách thí sinh phúc khảo Tuyển sinh liên thông năm 2016, Tại cơ sở liên kết đào tạo trường CĐ KT-KT Cần Thơ, ngày 5-6/11/2016

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn