Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ thuật điện, thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực đợt 1, năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Đồng Tháp

    
Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn