Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển ĐH liên thông VLVH năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cần Thơ, kỳ thi ngày 05,06/11/2016

Xem chi tiết thông báo trong tệp tin kèm theo!
Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn