Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Trình tự làm thủ tục nhập học và kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo đại học liên thông và đại học thứ hai, hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Xem chi tiết trong tệp tin kèm theo!
Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn