Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Thông báo số 2 - Hội thảo về hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý trong khu vực ĐBSCL

  
Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn