Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Nội dung thông báo

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2016 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Tập tin đính kèm:

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn