Về tín dụng đào tạo


Câu 1: Tín dụng đối vớihọc sinh, sinh viên là gì? Được tổ chức thực hiện theo văn bản nào?

Trả lời: Tín dụng đối với học sinh, sinh viên là việc Nhànước thực hiện chính sách cho vay hổ trợ để trang trãi một phần chi phí họctập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được thành lập và hoạt động theoquy định của pháp luật Việt Nam.

            Tín dụng đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theoQuyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách Xã hội ngày 02 tháng 10 năm 2007.

Câu 2: Đối tượngnào trong học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xãhội?

Trả lời: Căn cứ vào Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thìđối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội bao gồm:

            1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồcôi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

            2. Học sinh, sinh viên là con (con đẻ hoặc con nuôi hợppháp) của chủ hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng sau:

            - Hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

            - Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đabằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy địnhcủa pháp luật.

            3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tàichính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theohọc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Câu 3: Trong cáctrường hợp nào thì học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc đối tượng đượcvay vốn) mà không được vay vốn?

Trả lời: Những học sinh, sinh viên bị các cơ quan xử phạthành chính trở lên về các hành vi: Cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Câu 4: Để được vay vốntín dụng đào tạo học sinh, sinh viên phải có những điều kiện gì?

Trả lời: Căn cứ vào Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thìđối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội phải có đủ cácđiều kiện sau:

            1. Học sinh, sinh viên đang sống trong hộ gia đình cư trúhợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

            2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấybáo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

            3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phảicó giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xửphạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

            4. Có đủ hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xãhội.

Câu 5: Thời hạncho vay đối với học sinh, sinh viên được quy định như thế nào?

Trả lời:

            1. Thời hạn cho vay: Là khoảng thời gian được tính từngày người vay nhận món tiền đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi đượctính trong thỏa thuận Khế ước nhận nợ.Thời hạn cho vay bao gồm: Thời hạn pháttiền vay và thời hạn trả nợ.

            - Thời hạn phát tiền vay: Là khoảng thời gian tính từngày người vay nhận món tiền vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kếtthúc khóa học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được nhà trường cho phépnghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Trong thời hạnphát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay

            - Thời hạn trả nợ: Là khoảng thời gian tính từ ngày ngườivay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Người vay và ngân hàngthỏa thuận cụ thể thời hạn trả nợ, tối đa bằng thời hạn phát tiền cho vay.

            2. Trường hợp một hộgia đình vay vốn cho nhiều học sinh, sinh viên cùng một lúc, nhưng thời hạn ratrường của học sinh, sinh viên khác nhau, thì thời hạn cho vay được xác địnhtheo học sinh, sinh viên có thời gian còn phải theo học tại trường dài nhất.

Câu 6: Mức vốn cho vayhiện nay đối với học sinh, sinh viên quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyếtđịnh số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức chovay đối với học sinh, sinh viên thì mức cho vay tối đa là 1.000.000đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Câu 7: Đối vớihọc sinh, sinh viên mồ côi thuộc diện được vay thì thủ tục và quy trình cho vayđược quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời: Đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹvà thuộc diện được vay thì bản thân học sinh, sinh viên đó làm thủ tục vay trựctiếp không thông qua hộ gia đình, thủ tục để vay như sau:

            1. Hồ sơ cho vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhậnnợ kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính), giấy báo nhập học (bản chínhhoặc bản photo có công chứng).

            2. Quy trình cho vay:

            - Người vay nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Ngânhàng Chính sách Xã hội nơi trường đóng trụ sở.

            - Nhận được hồ sơ xin vay, Ngân hàng Chính sách Xã hộixem xét cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) và thực hiện các nội dung khác theo quyđịnh tại Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Ẩn