Học bổng khuyến khích học tập các lớp thuộc hệ đào tạo chính qui


Câu 1: Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của học sinh, sinhviên tại trường ĐH Đồng Tháp được quy định như thế nào?

Trả lời: Sinh viên hệ chính qui:

- Điểm trung bình chung họctập đạt loại khá trở lên (lấy điểm thi, điểm kiểm tra lần thứ nhất; trong đókhông có điểm thi dưới 2,0) thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tậptrong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường.

- Kết quả rèn luyện đạt từloại khá trở lên.

- Thang điểm dùng để xét họcbổng là thang điểm 4.

Câu 2: Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên ở trườngđại học Đồng Tháp như thế nào?

Trả lời: Học bổng khuyến khích họctập cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Đồng Tháp thực hiện theo các mứcsau:

            -Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắcvà điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng đối với hệ đại học và caođẳng là 400.000 đồng/tháng, mức học bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là310.000 đồng/tháng.

- Mức học bổng loại giỏi: Cóđiểm trung bình chung học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện từ loạitốt trở lên. Mức học bổng đối với hệ đại học và cao đẳng là 340.000 đồng/tháng,mức học bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là 260.000 đồng/tháng.

- Mức học bổng loại khá: Cóđiểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khátrở lên. Mức học bổng đối với hệ đại học và cao đẳng là 280.000 đồng/tháng, mứchọc bổng đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp là 200.000 đồng/tháng.

Học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinhviên được cấp thep từng học kì và cấp 10 tháng trong năm.


Ẩn