Nhiệt liệt chào mừng ngày công tác xã hội Việt Nam 25-3-2018 Công tác xã hội - Vì hạnh phúc nhân dân

Lãnh đạo Trường
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Đệ
Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ,
Bí thư Đảng uỷ
Xem thêm

 Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Giản
Tiến sĩ, Phó Bí thư Đảng uỷ
Xem thêm


Phó Hiệu trưởng Lương Thanh Tân
Tiến sĩ
Xem thêm


Phó Hiệu trưởng Võ Thanh Tùng
Thạc sĩ
Xem thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm