Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2018


Xem chi tiết thông báo tại http://www.dthu.edu.vn/Notice.aspx?id=806

Tải phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh Liên thông

Lưu ý:   Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh phải được đơn vị xác nhận (Thủ trưởng đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú) đóng dấu giáp lai (tất cả các trang);Ẩn