Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2017 tại Trường ĐH Đồng Tháp, kỳ thi ngày 07,08/10/2017


Xem chi tiết thông báo tại http://www.dthu.edu.vn/Notice.aspx?id=781