Hội đồng trường


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS. Huỳnh Mộng Tuyền

Thường vụ Đảng ủy, Giảng viên chính - Khoa Giáo dục Trường Đại học Đồng Tháp

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trương Tấn Đạt

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thư ký Hội đồng

3

TS. Nguyễn Viết Dũng

Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

ủy viên

4

NGƯT. PGS, TS. Nguyễn Vãn Đệ

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

5

PGS,TS.GVC. Phạm Minh Giản

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

6

ThS.GVC. Võ Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

7

TS.GVC. Lương Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

8

TS.GVC. Dương Huy cẩn

Trưởng Khoa Giáo dục 

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

9

ThS. Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

ủy viên

10

TS. Huỳnh Minh Tuấn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

ủy viên

11

ThS. Nguyễn Văn Định

Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười, Đồng Tháp

ủy viên

12

PGS,TS. Hồ Sỹ Thắng

Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

13

PGS, TS. Trần Quang Thái

Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

14

PGS,TS.GVC. Đỗ Minh Hùng

Giảng viên

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên

15

TS.GVC. Lê Xuân Trường

Trưởng khoa sư phạm Toán 

Trường Đại học Đồng Tháp

ủy viên