Danh sách đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 2 năm học 2015 - 2016, Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp


Kết quả xét học bổng học kì 2, năm học 2015 - 2016:
- Cá nhân xem kết quả theo file bên dưới và kiểm tra thông tin, nếu có sai sót báo cho Thầy Hoàng để điều chỉnh.
-Cập nhật số tài khoản của ngân hàng Viettinbank, mỗi lớp cử 1 đại diệntập hợp và gửi cho thầy Hoàng theo địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn
- Thời gian hoàn thành: đến hết ngày 6/11/2016Ẩn