Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014


Sổ điểm thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014 kỳ thi ngày 01-02/11/2014 tại Trường Đại học Đồng Tháp
http://dthu.edu.vn/uploads/tuyensinhdongthap_01.11.2014pdf.pdf

Tải mẫu đơn phúc khảo tại đây http://dthu.edu.vn/uploads/mau_don_phuc_khao.doc