Hội đồng khoa học


TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

TS. Phạm Minh Giản

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

3

TS. Lương Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên
4

ThS. Võ Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Bản

Trợ lý Hiệu trưởng

Ủy viên

6

ThS. Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp Ủy viên
7

TS. Huỳnh Minh Tuấn

Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp Ủy viên

8

TS. Nguyễn Dương Hoàng

Trưởng Phòng Đào tạo SĐH Ủy viên

9

PGS,TS. Lương Văn Tùng

Trưởng Khoa SP Lý - KTCN Ủy viên

10

TS. Trần Quốc Trị

Trưởng Khoa Hóa - Sinh - KTNN Ủy viên

11

TS. Hồ Sĩ Thắng   

Trưởng Khoa TN&MT Ủy viên

12

TS. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng Khoa SP Toán - Tin Ủy viên
13

ThS. Lê Kim Oanh

Phục trách Khoa GDCT&CTXH

Ủy viên

14

TS. Đỗ Minh Hùng

Trưởng Khoa SP Ngoại Ngữ Ủy viên

15

TS. Dương Huy Cẩn

Trưởng Khoa GD TH-MN Ủy viên

16

TS. Nguyễn Trọng Minh

Trưởng Khoa VH-DL Ủy viên

17

TS. Nguyễn Giác Trí

Trưởng Khoa KT&QTKD Ủy viên

18

TS. Huỳnh Mộng Tuyền

Trưởng Khoa QLGD&TLGD Ủy viên

19

ThS. Nguyễn Văn Son

Trưởng Khoa GDQP- AN Ủy viên
20

TS. Trần Thanh Vân

Chủ nhiệm chuyên ngành NNVN

Ủy viên

21

ThS.Huỳnh Thị Hồng Vinh

Trưởng phòng KT&ĐBCL Đào tạo Ủy viên

22

ThS. Cao Dao Thép

Trưởng phòng CTSV Ủy viên

23

CN. Nguyễn Minh Dục

Trưởng phòng KH - TC Ủy viên

24

TS. Đỗ Văn Hùng            Trưởng phòng NCKH Ủy viên

25

TS. Trần Quang Thái

Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên

26

ThS. Trần Văn Thọ

Trưởng Phòng HCTH Ủy viên

27

ThS. Lê Chánh Trực

Giám đốc TTNNTH Ủy viên

Xem thêm