Thông điệp của Hiệu trưởng
Trường Đại học Đồng Tháp, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp được thành lập ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước). Nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường, ngoài đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông các cấp, bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; còn đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở các lĩnh vực khác; nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo trên, hiện tại, nhà trường đang có 8.867 sinh viên hệ chính quy tập trung và 4.455 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 11 cơ sở đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo sau đại học với quy mô khoảng 410 học viên.

Trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách tạo nên những bước đột phá về chất lượng đội ngũ, chất lượng quản lý của bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Hiện tại, nhà trường có 591 công chức, viên chức, 92% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên (trong đó có 04 phó giáo sư, 65 tiến sĩ, 78 nghiên cứu sinh, 39 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài). Nhà trường cũng đã hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 05/8/2011. Đây là sự khẳng định bước tiến của trường trong việc không ngừng nâng cao năng lực quản lí cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, nhà trường đã và đang thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Trường Đại học Đồng Tháp tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp; cùng sự hợp tác, giúp đỡ của các trường đại học trong và ngoài nước và các bạn đồng nghiệp, nhà trường sẽ không ngừng phát triển và có những đóng góp mạnh mẽ hơn trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trân trọng gửi lời chào đến các đồng chí và các bạn!

Hiệu trưởng              

NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

Xem thêm