Danh bạ điện thoại Trường Đại học Đồng Tháp


 • Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277. 3881518   *  Fax: 0277. 3881713
 • Website: www.dthu.edu.vn;
 • Email: dhdt@dthu.edu.vn
 • Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng: NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ

 


  >> Liên kết đến website của đơn vị
     Ẩn