Về đào tạo theo học chế tín chỉ


Câu hỏi 1: Hiện tại, vừa có quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, vừa có quy định của Nhàtrường. Vì sao vậy? Khi thực hiện căn cứ theo quy chế, quy định nào?

Trả lời:

- “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệthống tín chỉ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 (gọi tắt là Quy chế 43), quy định nhữngvấn đề chung nhất về đào tạo đại học theo phương thức này, là căn cứ để các cơsở đào tạo trong cả nước xây dựng quy chế, quy định cho phù hợp với đặc điểm cụthể của từng đơn vị.

- “Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN theo tín chỉở Trường Đại học Đồng Tháp” ban hành theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHĐT, ngày 14/8/2008 vàQuyết định số 499/QĐ-ĐHĐT, ngày 08/9/2008, là sự cụ thể hoá các quy chế của BộGD&ĐT.

- Sử dụng Quychế 43 vào đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHĐT là thực hiện theo cácquy định trong Quyết định 451 và 499.

Câu hỏi 2: Tạisao sinh viên phải đăng ký môn học?

Trả lời:

Khi học tập bạnphải có thời khóa biểu. Ở trường phổ thông hay trong đào tạo đại học theo họcchế niên chế,  thời khóa biểu do nhàtrường xếp sẵn. Sinh viên buộc phải học theo thời khóa biểu đó mà không có lựachọn nào khác. Tuy nhiên, sức học của mỗi người khác nhau; điều kiện tài chính,sức khỏe của mỗi người khác nhau; mục tiêu hoàn thành chương trình đào tạo ởđại học cũng có thể khác nhau cho nên tạo cơ hội để sinh viên lựa chọn khốilượng học tập, môn học, thời gian học và cao hơn là chọn Thầy dạy, trong đàotạo theo tín chỉ có việc đăng ký môn học. Đây là một đặc trưng, một điều kiệncơ bản để người học chủ động trong học tập.

Với ý nghĩa đó,đăng ký môn học là quy định bắt buộc đối với sinh viên học theo học chế tínchỉ. Vì thế, nếu sinh viên không đăng ký môn học sẽ bị coi là tự ý bỏ học.

Việc đăng ký mônhọc không khó, chỉ cần nắm vững quy định của nhà trường về đăng ký môn học,chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy của nhà trường trong mỗi học kỳ và sửdụng tốt chức năng đăng ký môn học qua phần mềm quản lý đào tạo là bạn có thểthực hiện thành công.

Hãy nhớ kỹ 4điều kiện quan trọng trên để đăng ký môn học cho tốt.

Câu hỏi 3:Những trường hợp nào phải đăng kí học lại?

Trả lời: Điều 16 quy định

1. Sinhviên có môn học bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại môn học đó ở một trongcác học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinhviên có môn học tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại môn học đó hoặc học đổisang môn học tự chọn tương đương khác.

3.Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh viênđược quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang môn học khác đối với các môn họcbị điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

Câu hỏi 4: Đểcải thiện điểm, sinh viên có điểm D được phép học lại hay không?

Trả lời:

Nếu 100% môn học đạtđiểm D thì kết quả học tập dưới loại Trung bình (không được công nhận tốtnghiệp) hoặc nhiều môn học bị điểm D thì điểm trung bình chung tích lũy sẽthấp, hạng tốt nghiệp không cao. Nếu muốn tốt nghiệp và tốt nghiệp ở thứ hạngcao sinh viên cần cải thiện điểm. Sự linh hoạt của đào tạo theo tín chỉ chophép đăng ký học lại để cải thiện điểm.

Câu hỏi 5: Quytrình đăng kí học lại?

Trả lời:

  1. In phiếu đăng kí học lại từ trang Web của trường (www.dthu.edu.vn)hoặc nhận phiếu đăng kí học lại từ cán bộ giáo vụ khoa.
  2. Điền các thông tin chính xác và kí tên vào 2 phần của phiếu.
  3. Khoa quản lí xác nhận các thông tin trên vào 2 phần của phiếu.
  4. Nộp học phí học lại tại phòng Tài Chính-Kế toán và xác nhận đã nộptiền vào phần phiếu dành cho P.QL Đào tạo lưu trữ.
  5. Phòng QL Đào tạo xác nhận vào phần phiếu dành cho SV và gửi lạiphần phiếu này cho SV sử dụng khi vào lớp và dự thi.

 

Câu hỏi 6: Việc rút bớt môn học sau khi đăng ký cần phảilưu ý những điểm nào?

Trả lời:

1. Việcrút bớt môn học trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận sau 4tuần kể từ đầu học kỳ chính, nhưng không muộn quá 6 tuần; sau 1 tuần kể từ đầuhọc kỳ phụ, nhưng không muộn quá 2 tuần. Ngoài thời hạn trên môn học vẫn đượcgiữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xemnhư tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

2. Điềukiện rút bớt các môn học đã đăng ký:

a) Sinhviên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo của trường;

b) ĐượcGVCN chấp thuận;

Sinhviên chỉ được phép bỏ lớp đối với môn học xin rút bớt, sau khi giảng viên phụtrách nhận giấy báo của phòng đào tạo.

Câu hỏi 7: Việccho phép rút bớt môn học để làm gì? Sinh viên có bị “phiền phức” gì khi thựchiện qyền này hay không?

Trả lời:

- Khi bạn gánh nặng quá sức, bạn dễ gặp rủi ro như không về đích đúngnhư dự kiến hay sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trước khi gánh, ta có thể khônglường trước được điều này. Sau khi bắt đầu chương trình học tập của học kỳ, bạnmới biết những môn học trong học kỳ này là môn học khó và có phần quá sức nếuhọc đủ tất cả các môn học đã đăng ký hoặc bạn gặp rủi ro vì ốm đau hoặc bạn cócơ hội làm thêm để rèn luyện nghề nghiệp mà bạn không muốn bỏ lỡ. Khi đó, hãynghĩ tới việc rút bớt môn học

- Rút bớt mônhọc là quyền của sinh viên và chẳng có “phiền phức” nào khi sinh viên thực hiệnquyền này. Sẽ không có đánh giá nào về đạo đức khi sinh viên rút bớt môn học.

- Rút bớt mônhọc là lợi thế của phương thức đào tạo theo tín chỉ mà sinh viên có thể khaithác. Điều quan trọng là cần tính toán kỹ lưỡng việc này bởi rút bớt môn học cónghĩa là thời gian kế tiếp phải học nhiều hơn hoặc thời gian của khóa học phảikéo dài hơn.

Câu hỏi 8:Những trường hợp nào sinh viên sẽ bị buộc thôi học?

Trả lời: Xem kỹ điều 21. Điềuquan trọng là ngay sau mỗi học kỳ, nhàtrường sẽ xem xét kết quả học tập của từng sinh viên để xác định những trườnghợp bị buộc thôi học.

Vì thế, nhữnghọc kỳ đầu tiên phải hết sức cố gắng, không bị “ru ngủ” bởi thành tích thi đạihọc hay những cái mới trong cuộc sống sinh viên bởi nếu bạn học không tốt,không có cơ hội để sửa sai.