Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ dành cho học viên Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo
Sau khi đã hoàn thành các môn học thuộc chương trình đào tạo và luận văn tốt nghiệp, được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm chuyên ngành, tôi viết đơn này kính đề nghị Nhà trường cho tôi được phép bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo kế hoạch chung của Nhà trường.
Mẫu lý lịch khoa học dành cho học viên nhập học cao học
Mẫu lý lịch khoa học dành cho học viên nhập học cao học
Mẫu viết đề cương và luận văn thạc sĩ
Luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa. Luận văn có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. Luận văn phải có trang bìa phụ.
Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Học viên của Trường Đại học Vinh đặt tại Trường Đại học Đồng Tháp khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cần chuẩn bị một số hồ sơ sau:
1

Ẩn