Kế hoạch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2018 chuyên ngành Quản lý Giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp