Thông báo Điểm trúng tuyển đợt bổ sung lần 1 Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017


- Thí sinh Tra cứu kết quả tại đây: http://ketquatuyensinh.dthu.edu.vn/
- Thủ tục nhập học: http://www.dthu.edu.vn/Notice.aspx?id=763

I. Thời gian nhập học:
+ Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non (Thời gian: 7h30 Chủ nhật ngày 27/8/2017)
+ Sinh viên các ngành khác (Thời gian: 7h30 Thứ hai ngày 28/8/2017)
(Trong trường hợp nếu đã đến ngày nhập học mà thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, thí sinh vẫn có thể làm thủ tục nhập học và bổ sung giấy báo trúng tuyển sau)
II. Địa điểm: nhà Đa năng Trường Đại học Đồng Tháp
Tất cả >>