Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cấu trúc và tính chất của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp” của Trường Đại học Đồng Tháp


Click Download bên dưới để xem nội dung thông báo. Đồng thời có thể xem thêm thông báo Số 22a/TB-ĐHĐT  tại đây
Tất cả >>