Tuyển sinh "Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục"


Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh "Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục", cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh
    Cán bộ quản lý và viên chức dự nguồn đã được quy hoạch ở các cơ sở giáo dục mần non, các trường phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

2. Thời gian bồi dưỡng: 360 tiết

3. Chương trình bồi dưỡng: 
    Theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

4. Kinh phí: 4.200.000 đồng (đã bao gồm tài liệu học tập và lệ phí cấp chứng chỉ)

5. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng
    -  Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến khi có đủ số lượng học viên (học vào Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, hoặc học tập trung từ thứ Hai đến thứ Sáu).
    -  Địa điểm học: Tại các địa phương có đủ 50 học viên đăng ký học.

6. Hồ sơ đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng
    -  01 đơn đăng ký (xem tập tin đính kèm).
    - 01 bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học, hoặc cao đẳng, hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

 
Tất cả >>

Ẩn