Hình ảnh các bạn sinh viên nhận học bổng do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng


Để tải hình vui lòng nhấp vào đường dẫn kế bên:    Tải về máy
Tất cả >>

Ẩn